- 0%

Máy in TAMPON 125T/XL 01 màu sử dụng khay mực

0 ₫

Giá liên hệ:0396 200 885

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước bản thép  150*100*10 mm 
Vùng in tối đa                                     130x80 mm 
Tốc độ tối đa/giờ  2600 Pcs/hr 
Lưa lượng cung cấp lượng tiêu thụ    0.5 Mpa
Lượng khí tiêu thụ lớn nhất   14 Lít /phút 
Nguồn điện   AC 220 V 
Trọng lượng   80 kg 
Kích thước máy  680 x 460 x 1310 mm 

 

- 0%

Máy in TAMPON 125 02 màu sử dụng cốc mực

0 ₫

Giá:0396 200 885

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước bản thép    100*200*10 mm 
Cốc mực Ø  82mm
Vùng in tối đaØ75 mm
Tốc độ tối đa/giờ1500Pcs/hr
Lưa lượng cung cấp lượng tiêu thụ 0.5 Mpa
Lượng khí tiêu thụ lớn nhất 14 Lít /phút
Nguồn điện AC 220 V
Trọng lượng 85kg
Kích thước máy680 x 460 x 1310mm
- 0%

Máy in TAMPON 150 01 màu sử dụng cốc mực

0 ₫

Giá:0396 200 885

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước bản thép  100*250*10 mm 
Cốc mực                                  Ø 82 mm 
Vùng in tối đa  Ø 75 mm 
Tốc độ tối đa/giờ  1800 Pcs/hr 
Lưa lượng cung cấp lượng tiêu thụ   0.5 Mpa 
Lượng khí tiêu thụ lớn nhất   14 Lít /phút 
Nguồn điện   AC 220 V 
Trọng lượng   90 kg 
Kích thước máy  780 x 500 x 1350 mm 
- 0%

Máy in TAMPON 125 01 màu sử dụng khay mực

0 ₫

Giá:0396 200 885

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước bản thép   100*100*10 mm  
Vùng in tối đa80x80 mm
Tốc độ tối đa/giờ2600Pcs/hr
Lưa lượng cung cấp lượng tiêu thụ 0.5 Mpa
Lượng khí tiêu thụ lớn nhất 14 Lít /phút
Nguồn điện AC 220 V
Trọng lượng 70kg
Kích thước máy680 x 460 x 1310 mm
- 0%

Máy in TAMPON 125 01 màu sử dụng cốc mực

0 ₫

Giá:0396 200 885

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước bản thép   100*200*10 mm
Cốc mực                                  Ø 82 mm 
Vùng in tối đa  Ø 75 mm 
Tốc độ tối đa/giờ  2600 Pcs/hr 
Lưa lượng cung cấp lượng tiêu thụ   0.5 Mpa 
Lượng khí tiêu thụ lớn nhất   14 Lít /phút 
Nguồn điện   AC 220 V 
Trọng lượng   82 kg 
Kích thước máy   680 x 460 x 1310 mm